erakri.gq

Licznik danych windows 10


2020-01-28 08:18 Mar 25, 2019  NetWorx to mae i dostpne w polskiej wersji jzykowej narzdzie umoliwiajce monitorowanie iloci danych pobieranych i wysyanych do Internetu. Pomimo niewielkiej funkcjonalnoci program doskonale radzi sobie z gromadzeniem informacji nt. wielkoci danych, ktre przy udziale naszego komputera wdruj po Sieci.

W przeciwiestwie do swoich poprzednikw, Windows 10 posiada wygodny interfejs prezentujcy zuycie danych Internetowych przez siebie samego, Windows Update, Sklep i inne aplikacje. By podejrze nasz transfer z ostatnich 30 dni, uruchamiamy aplikacj Ustawienia i przechodzimy do Sie i Internet Zuycie danych. Funkcja jest o tyle przydatna dla uytkownikw ograniczonych lub licznik danych windows 10 BitMeter II to aplikacji do monitorowania przepustowoci cza internetowego oraz poczenia sieciowego. Program wystpuje jako ikonka na pasku tray, wywietla na dwch kolumnach dane odbierane oraz wysyane. Aplikacja doskonale nadaje si do kontrolowania transferu.

Windows Liczniki transferu danych Bitmeter II Bitmeter to program, ktry umoliwi nam stae monitorowanie poczenia sieciowego. Twrc aplikacji jest Codebox Software. licznik danych windows 10

Przeczytaj take: 10 najlepszych z najlepszych programw do Windows 10. Bardzo zoony program po polsku. czne zuycie to suma danych, ktre pobrano z pomoc danej aplikacji od rozpoczcia zliczania. W Windows 10 jest to domylnie 30 dni. 1. Uruchamiamy Meneder zada. licznik danych windows 10Gallery Licznik danych windows 10